BJØRGULV STRAUME

Munnharpespelar frå Setesdal

Tusenårsmonumentet i Valle som står like ved Rv 9, er laga av 5 mm rustfrie stålplater.
Bjørgulv Bjørgum som laga munnharpa bruka ei av mine munnhharper som modell, og forstørret den opp 50 gonger.
Munnharpa veg 330 kg, er 3,40 m lang og 1,35 cm brei.
Munnharpa står oppført i Guiness Rekordbok.